co překládáme
 • obecné texty
 • odborné texty
 • literární texty
 • manuály
 • abstrakty / diplomové práce
 • úřední dokumenty
 • webové stránky
jaké jazyky umíme
 • základní jazyková skupina: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, ruština, slovenština, švédština
 • ostatní jazyky: ostatní evropské jazyky, arabština, čínština, japonština, hebrejština
jaké služby poskytujeme
 • standardní překlady
 • expresní překlady do druhého dne
 • překlady se soudním ověřením
 • korektury kvalifikovanými rodilými mluvčími
 • předtiskové korektury
 • konsekutivní i simultánní tlumočení
co garantujeme
 • kvalitní překlad
 • dodržení termínů
 • bezpečnou manipulaci se všemi informacemi a daty
 • vyúčtování dle přesného rozsahu přeloženého textu